Korzyści

Podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług agencji zatrudnienia jest każdorazowo indywidualną sprawą danego przedsiębiorstwa. Mianownikiem łączącym wszystkie podmioty gospodarcze jest potrzeba racjonalizacji procesów i ograniczania kosztów.

Firmy różnie identyfikują koszty i wiążą ich obniżenie z zupełnie innymi obszarami. Mimo to możliwe jest wydzielenie elementów wspólnych, do których należy się odnieść w zakresie oceny potrzeby skorzystania z outsourcingu funkcji personalnych, budowania strategii i podjęcia dalszych decyzji o wydzieleniu obszarów działania firmy do podmiotów zewnętrznych.

Działalność agencji zatrudnienia to outsourcing funkcji związanych z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, który możemy podzielić na cztery kategorie: rekrutacja i selekcja, praca tymczasowa, doradztwo personalne, outsourcing funkcji personalnych (kadry, płace, prawo, administracja itd. – wydzielone obszary do zarządzania).

Korzystając z zatrudniania pracowników przez agencję pracy tymczasowej, przedsiębiorcy zyskują przede wszystkim:

 • optymalizację kosztów pracy,
 • obniżanie całkowitych kosztów zatrudnienia poprzez dostosowanie struktury zatrudnienia do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa,
 • zwiększanie elastyczności i rentowności prowadzonej działalności operacyjnej poprzez przeprowadzenie diagnozy w przedsiębiorstwie,
 • większą płynność zatrudnienia,
 • korzyści w zakresie rekrutacji oraz nowych metod i sposobów pozyskiwania pracowników z rynku pracy;
 • w obszarze administracyjno-kadrowym, dzięki możliwości scedowania na agencję pracy tymczasowej obowiązków wynikających z Kodeksu pracy,
 • możliwość wyprowadzania kosztów personalnych na zewnątrz w postaci faktury VAT.

Mówiąc o korzyściach w wymiarze finansowym, nie powinniśmy zapominać o tzw. korzyściach niemierzalnych, które możemy uzyskać dzięki zastosowaniu outsourcingu usług personalnych:

 • oszczędność czasu,
 • znajomość branży i konkurencji przez wyspecjalizowany podmiot, jakim jest agencja pracy,
 • dostępność do specjalistycznej wiedzy i narzędzi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • szybszy dostęp do kandydatów ze względu na prowadzenie podobnych projektów rekrutacyjnych,
 • gwarancję w przypadku nieudanej rekrutacji,
 • odciążenie działu HR w przedsiębiorstwie, poprzez przeniesienie na firmę zewnętrzną procesów rekrutacji, selekcji oraz weryfikacji.