Spawacz Mig – Mag

Miejsce pracy:
Holandia

Opis stanowiska:
Spawanie metalowych oraz aluminiowych elementów konstrukcji wg. instrukcji  pracodawcy (na podstawie rysunku technicznego).

Wymagamy:
Oczekujemy sumienności oraz precyzji w realizacji zleconych zadań. Kluczowym argumentem przemawiającym na korzyść kandydata będzie doświadczenie w pracy spawacza, dodatkowo potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Ponadto oczekujemy znajomości języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy:
Legalne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zgodną z przepisami Kodeksu Pracy obowiązującącymi na terenie kraju wykonywanej pracy. Konkurencyjne stawki godzinowe uwarunkowane od posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia. Ponadto zapewniamy ubezpieczenie oraz zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy, a także opiekę polskiego rezydenta.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV, oraz  listu motywacyjnego na adres:

rekrutacja@getjob.com.pl

W tytule emaila prosimy o informację na jakie stanowisko Państwo aplikują.

W przypadku chęci wyjazdu par lub grup wszystkie aplikacje powinny znaleźć się w jednym emailu.

Wysyłając dokumenty prosimy także o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”.

Was this answer helpful ? Yes(1)/ No(0)