Cele i Misja

Cele

Naszym Celem jest dostarczanie najwyższej jakości usług dla dwóch stron naszych przedsięwzięć. Z jednej strony nasi kontrahenci w Polsce, Holandii, Belgii, Danii oraz Niemczech, którzy oczekują solidnej kadry pracowniczej na której będą mogli polegać. Z drugiej zaś strony nasi pracownicy, którzy oczekują zapewnienia odpowiednich standardów mieszkaniowych, płacowych czy sprawnego i płynnego kontaktu z opiekunami projektów.

To podstawowy cel sprawnego funkcjonowania. Staramy się aby nasi pracownicy byli zadowoleni bo wierzymy, że wzajemna współpraca najlepiej przekłada się na efektywną pracę u naszych kontrahentów.

Misja

Naszą Ambicją jest ustanowienie nowych standardów pracy dla osób decydujących się na wyjazd za granicę. Przez standardy te rozumiemy tworzenie godnych warunków mieszkaniowych, podnoszenie jakości naszych usług, prowadzenie szkoleń i kursów językowych dla pracowników. Tworzenie więzi, która pozwoli na budowanie trwałych relacji i zapewni obustronne zadowolenie i zaufanie. Naszą siłą są nasi pracownicy z którymi wspólnie chcemy budować sukces firmy.